Turystyka aktywna

Turystyka aktywna, wcześniej nazywana turystyką kwalifikowaną, już dawno przestała być zajęciem dla dzieci i młodzieży. Co prawda w Polsce w dalszym ciągu większość młodych, aktywnych turystów należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, ale im więcej nowych, ciekawych dyscyplin turystycznych się u nas pojawia tym więcej jest też zorganizowanych ośrodków skupiających pasjonatów różnych dziedzin. To kluby szkolne, uniwersyteckie, czy po prostu ośrodki funkcjonujące przy każdej większej organizacji. Dzięki temu turystyka aktywna zyskuje coraz większą popularność, a my mamy ułatwiony dostęp do jej zasobów. Turystyka aktywna nie musi mieć formy zorganizowanej. Ale w ten sposób zyskuje dodatkowe funkcje. Wśród ludzi zyskujemy dodatkową motywację, możemy rozwijać się pełniej szlifując nie tylko umiejętności fizyczne, ale też charakter, osobowość, umiejętności interpersonalne. Turystyka aktywna wszystko to nam umożliwia. Warto ten potencjał wykorzystać i zapisać się do jakiegoś klubu. Zyskamy przy tym pasję, wiedzę i... doskonałą kondycję fizyczną.